Evoli​

 • Tre bilförsäkringar
 • Se pris inom 15 sekunder
 • Hantera försäkringen direkt i appen
Evoli logga
5/5

Om Evoli

Evoli är en ny digital bilförsäkringsförmedlare som startade sin verksamhet 2018. Försäkringsgivare bakom verksamheten är Eir Försäkring AB.

Konceptet med Evoli är att erbjuda en omfattande bilförsäkring med hög självrisk och låg premie, vilket gör dem till en utstickare på den traditionella bilförsäkringsmarknaden. Det gör företaget mycket populärt bland bilägare som kör försiktigt och sällan hamnar i bilolyckor.

För vem gäller försäkringen?

Evolis bilförsäkring gäller för dig som har skrivit på försäkringsbrevet. Är du den huvudsakliga bilägaren betalas ersättningen ut till dig.

Om du hyr eller leasar bilen betalar Evoli ut ersättningen till den verkliga ägaren av bilen. Köpte du bilen på avbetalning eller kredit lämnar Evoli ersättning till säljaren tills det att bilen är betald.

Om du som förare eller användare av bilen är med i en olycka ersätts du för personskada och rättsskydd.

Sammanfattning - Evoli

Evoli är en modern försäkringsförmedlare med Finansinspektionens tillstånd som inriktar sig på bilförsäkringar med omfattande innehåll. Bakom bolaget står en grupp entreprenörer och människor med låg erfarenhet och kunskap inom området.

Bolaget grundades 2018 och försäkringsgivare är svenska Eir Försäkring AB.

Via digitala processer, självbetjäning och höga självrisker kan Evoli erbjuda låga försäkringspremier. Den huvudsakliga målgruppen i Evolis verksamhet är äldre förare som kör vanliga bilar.

 • E-post: [email protected]
 • Telefon: 0660-660666
 • Adress: Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm
 • Öppettider:
  Mån – fre: 09:00 – 17:00
  Lör - sön: Stängt

Var gäller försäkringen?

Evolis bilförsäkring gäller i hela världen samt i de länder som ingår i grönakortområdet.

Observera att bilen i vissa länder måste vara utrustad med en elektronisk startspärr för att försäkringen ska gälla.

Kontakta Evoli om du planerar en resa utanför Sverige och glöm inte bilens registreringsbevis

När gäller försäkringen?

Bilförsäkringen från Evoli börjar gälla så fort du betalar premien. Den förnyas dessutom automatiskt om du inte säger upp den, men det finns dock ingen uppsägningstid.

Om det händer något i ditt liv som kan påverka försäkringen ska du kontakta Evoli. Det kan till exempel röra sig om adressändring, längre körsträckor eller liknande. Då har du nämligen rätt att ändra din försäkringspremie.

Vad täcker försäkringen?

Evoli erbjuder tre olika bilförsäkringar: trafik-, halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som alla bilförare enligt lag måste ha. Enligt Trafikskadelagen ersätter denna grundläggande försäkring personskada i och utanför bilen samt sakskada på annans egendom utanför bilen.

Utöver det ersätter Evoli skadade tillhörigheter på förare och passagerare med högst 25 procent av prisbasbelopp per person. Behöver du hjälp av juridiskt ombud står Evoli även för kostnader i samband med detta.

Halvförsäkring

 I Evolis halvförsäkring får du ersättning vid:

 • Rån, stöld och skadegörelse.
 • Assistans/personlig transport till din hemort i Sverige för förare, passagerare och bagage.
 • Transport av bilen till närmaste verkstad (om bilen är i Sverige) eller till hemort i Sverige (om bilen är i utlandet).
 • Glasskada/stenskott vid användning av bilen (ej vid krock).
 • Brand till följd av blixtnedslag, skadegörelse, kortslutning eller explosion.
 • Maskinskada på en rad komponenter och elektronik i bilen. Försäkringen gäller för bilar upp till 8 år/10 000 mil.
 • Rättsskydd om du skulle behöva anlita ombud samt ersättning för rättegångskostnader. Villkoret är att det juridiska ombudet ska vara medlem i Sveriges advokatsamfund. Högsta möjliga ersättning är 250 000 kronor.

Helförsäkring

Med en helförsäkring får du samma ersättning som i trafik- och halvförsäkringen, samt vid:

 • Vagnskada vid bilolycka eller skadegörelse. Ersättningsstorleken beror på hur gammal bilen är. Evoli gör en värdering av vad det skulle kosta att ersätta skadade delen med en ny och du får sedan en procent av nupriset med åldersavdrag.

Om reparationskostnaden är över 50 procent av nypriset, skadan skett inom 1 år av registreringen av bilen samt du kört mindre än 2 000 mil får du en ny bil.

 • Kristerapi om du eller dina passagerare skulle drabbas av trauma eller psykisk ohälsa på grund av en bilolycka. Ersättningen betalar 10 behandlingar av legitimerad terapeut under 12 månader från olyckan.
 • Bärgning till närmaste verkstad om du efter en olycka inte kan köra bilen, oavsett om det hänt i Sverige eller utomlands. Har din bil blivit stulen får du även ersättning för hämtningskostnader.

Självrisk

Med varje försäkring följer en självrisk. Det är den del du betalar själv vid varje skadetillfälle. Evoli tillämpar två typer av självrisk – grund och särskild.

Grundsjälvrisk 

 • 2 000 kr – trafik och räddning.
 • 4 000 kr – stöld, brand och motor/maskin.
 • 8 000 kr – maskin/motor – om bilen är äldre än 5 år och kört mer än 8 000 mil. För direktimporterade bilar läggs till ytterligare 5 000 kronor.
 • 40 procent (lägst 2 000 kr) av kostnaden för glas-/stenskott. 0 kr vid lagning av stenskott.
 • 25 procent av kostnaden vid rättsskydd.
 • 4 000, 6 000, 9 000 eller 18 000 kr för vagnskada. Se vilken självrisk du har i ditt försäkringsbrev.

Särskild självrisk

 • Trafikbrott – Grundsjälvrisk + 1 000 kr. Den tillämpas om du kör utan körkort, rattfull eller så vårdslöst att det leder till skada.
 • Ungdomssjälvrisk – Grundsjälvrisk + 10 procent av prisbasbeloppet. Den ska betalas om den som kör bilen är yngre än 24 år och du har uppgett att ingen under 24 är har tillgång till bilen.

Tilläggsförsäkringar

 • Hyrbil. Om din bil är så skadad att den inte är körbar lämnar Evoli ersättning med 75 procent av kostnaden för en hyrbil under en 14 dagars period. Är bilen utomlands ersätts 100 procent av kostnaden. Det finns även möjlighet att få ersättning med 150 kr/dag istället för hyrbil.
 • Bärgning Plus. Vid slut på bensin ersätts själva transporten av drivmedel. Om du får punktering betalar Evoli kostnaderna för hjulbytet. Försäkringen har ingen självrisk och gäller vid högst 3 tillfällen per försäkringsår. Om reparationen tar längre än 1 timme har du rätt till hyrbil i högst 3 dagar. Du är även försäkrad för förlust/skada eller inlåsning av bilnyckeln.
 • Självriskreducering. Om du krockar med ett djur ersätter Evoli självrisken för vagnskada med högst 6 000 kr om reparationskostnader blir högre än 1 000 kr.
 • Förare under 24 år. Har du detta tillägg tar bolaget bort den extra självrisken (grundsjälvrisk + 10 % av grundbasbeloppet) i försäkringen.
 • Avställning. Har du ställt av din bil i Vägtrafikregistret får du ersättning om den skadas vid brand, stöld eller vagnskada. Det ingår även rättskydd.

Fördelar:

 • Försäkringen gäller utan uppsägningstid.
 • Gratis lagning av stenskott.
 • Skadejour tillgänglig 24/7 för extra trygghet.
 • Möjlighet att hantera försäkringen via smart app.

Nackdelar:

 • Kan bli dyrt för oförsiktiga förare.    
 • Höga självrisker (dock av en anledning eftersom detta ger en lägre försäkringskostnad).

Fördelar

 • Förmånlig inkomstförsäkring för anställda inom alla branscher.
 • Medlemskap i fackförbund är inte ett måste (samtidigt kan även medlemmar i fackförbund teckna inkomstförsäkring).
 • Försäkra din lön upp till 85 000 kronor/mån och få upp till 80 procent av din tidigare lön i hela 300 dagar. Med Accepts smarta verktyg kan du enkelt räkna ut hur hög ersättning du får.
 • Accept Inkomstförsäkring erbjuder även ett smart verktyg som kan hjälpa dig att hitta ett nytt jobb snabbare och enklare.

Nackdelar

 • Minimilönen för att kunna teckna försäkringen ligger på 24 000 kronor. Dock beror detta på att du trots allt kan få upp till drygt 25 000 kronor/mån av din A-kassa.

Omdöme

Evoli är ett försäkringsbolag som erbjuder förmånliga bilförsäkringar som gäller i hela världen. Ett stort plus är att samtliga bilförsäkringar gäller utan uppsägningstid och att skadejouren finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.

Evolis bilförsäkringar lämpar sig bäst för försiktiga förare utan skaderegister. För mer oförsiktiga förare kan försäkringen bli något dyr.