Jämför bilförsäkring

En bilförsäkring är ett måste för alla som kör bil i trafiken regelbundet. Dock kan du välja mellan mer eller mindre omfattande skydd beroende på ditt behov. Läs mer om bilförsäkringar nedan och hitta den bästa bilförsäkringen.

Bästa bilförsäkringen 2021 🥇

Baserat på kundomdömen och experttester har vi utsett evoli som bästa bilförsäkringen.

Evoli logga
5/5

Evoli

Bästa bilförsäkringen 2021

Andra bilförsäkringar:

moderna försäkringar
5/5

Moderna Försäkringar

 • Få pris direkt på hemsidan
 • Upp til 20% i samlingsrabatt
 • Höga betyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå
svedea
3.9/5

Svedea

 • Låg risk ger låg premie
 • Sveriges nöjdaste fordonsförsäkringskunder
 • Xl-tillägg för bara 490 kr/år
paydrive
3.9/5

Paydrive

 • 30% lägre premie för säkra förare
 • Pris baserat på din körning
 • Vinnare av Försäkringsföreningens pris 2019
enerfy
3.9/5

Enerfy

 • Ingen bindningstid
 • Premie baserad på din körstil
 • Följ din körning i app
folksam
3.5/5

Folksam

 • Försäkrar över 840 000 bilar
 • Topprankad hos Konsumenternas
 • 0 kr i självrisk vid glasrutereparation
WaterCircles
3.9/5

WaterCircles

 • Miljövänlig bilförsäkring
 • Välj mellan fem olika försäkringar
 • Teckna online eller via telefon
trygghansa
3.2/5

Trygghansa

 • Topprankad av Konsumenternas
 • Drulleförsäkring ingår
 • Välj mellan anpassade märkesförsäkringar

En bra bilförsäkring är viktigt för den som aktivt vistas i trafiken. Faktum är att du enligt lag måste ha en trafikförsäkring om du ska köra bil över huvud taget. Skyddet i trafikförsäkringen är dock enbart grundläggande. Vill du känna dig extra trygg bör du därför komplettera med antingen en hel- eller halvförsäkring till din bil. 

I denna artikel ska vi titta närmare på hur bilförsäkringar fungerar och vad de ersätter. På så sätt kan du enklare hitta en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina körvanor.  

Trafikförsäkring – obligatoriskt för trafikanter

Om du kör ett fordon i trafik är du enligt lag tvungen att ha en trafikförsäkring. Du måste med andra ord teckna denna redan samma dag som du köper din nya bil, annars kan du inte ens köra hem den.

Saknar du trafikförsäkring på en bil som inte heller registrerats som avställd kommer Trafikförsäkringsföreningen att få information om detta. De kommer sedan att dra en trafikförsäkringsavgift varje dag tills dess att du tecknar en trafikförsäkring.  

Som du säkert förstår är denna avgift långt ifrån billig. Faktum är att kostnaden för en vanlig oförsäkrad personbil ligger på omkring 150 kronor/dag. Mer om vilka avgifter som gäller för respektive fordon kan du läsa om i Trafikförsäkringsföreningens avgiftstabell.

Vad täcker en trafikförsäkring?

Om du endast tecknar en trafikförsäkring som bilförsäkring ges ersättning vid följande situationer:

 • Alla personskador som uppstår i samband med en olycka. Detta gäller alltså samtliga medtrafikanter, även fotgängare och cyklister.
 • Skador som uppstår på andras fordon och övrig egendom, till exempel på staket eller på lyktstolpar.
 

Försäkringen täcker emellertid inte skador på det egna fordonet. Du får heller inte ersättning om egendom i bilen blir stulen, om din bil går sönder eller om den skadas på annat vis. Är du rädd om din bil bör du därför teckna en halv- eller helförsäkring för en komplett bilförsäkring.

Halvförsäkring – en bra bilförsäkring

I halvförsäkringen ingår den obligatoriska trafikförsäkringen tillsammans med en mängd andra skydd. Du får bland annat ersättning vid brand-, glas- och maskinskador på bilen, vid assistans, räddning samt vid rättsskydd.

Dock täcks inte skador vid trafikolyckor, skadegörelse eller andra olyckshändelser. Om du vill ha ersättning för detta måste du teckna en helförsäkring.

Då ger halvförsäkringen ersättning

 • Stöld. Om din bil eller ägodelar i bilen blir stulna eller skadade vid stöldförsök. Har du ett bra billarm eller om din bil förvaras i ett garage kan du ibland få betala en lägre självrisk.
 • Brand. Om din bil fattar eld, på grund av blixtnedslag, kortslutning eller explosion.
 • Maskinskada. Om din bil drabbas av till exempel elfel eller motorhaveri. Dock brukar halvförsäkringen endast ge ersättning för maskinskador på bilar som är yngre än 8 år och som kört max 10 000 mil.
 • Driftstopp. Om din bil drabbas av driftstopp erbjuds bärgning till en verkstad i närheten. Om bilförare och passagerare skulle behöva akut transport till sjukhus vid olyckor eller sjukdom ersätts även dessa transporter.
 • Rättstvister. Om du är i behov av rättsskydd i samband med eventuella tvister som uppstår i samband med till exempel bilköp, reparationer eller trafikolyckor.
 • Kriser. Om du skulle behöva besöka en psykolog efter till exempel en bilolycka ersätts kostnader för detta.
 • Maskin- och elektronikskada. Denna ersättning gäller oftast för bilar som nått en maxålder eller som har kört ett visst antal mil. Här får du ersättning för skador som påverkar bilens funktion och även för skador på bilens till exempel säkerhetssystem och komfortsystem.
 

Helförsäkring – en omfattande bilförsäkring

När det gäller helförsäkring täcker den samma situationer som halvförsäkringen gör. Skillnaden är att den försäkringen även ersätter vagnskador. Detta innebär alltså att du kan få ersättning för skador som uppstår på ditt eget fordon vid till exempel olyckor och skadegörelse. Du får även ersättning för skador som är självförvållade, till exempel spillt kaffe eller feltankning.

Med andra ord ger helförsäkringen det mest omfattande skyddet och för många är detta den allra bästa försäkringen. Skulle du ha en lite äldre, begagnad bil kan det dock räcka med en halvförsäkring. En nyare bil bör dock alltid täckas av en helförsäkring.

Läs mer om skillnaderna mellan halv och helförsäkring hos Konsumenternas.se.