Jämför båtförsäkringar

Både små och stora båtar kan vara dyra att reparera. För att känna dig extra trygg rekommenderar vi att du tecknar en bra båtförsäkring. Läs mer om hur försäkringen fungerar nedan.  

Bästa båtförsäkringen 2020:

svedea
5/5

Svedea

 • Få 30% rabatt om du har stöldskydd
 • 10% av självrisken sparas varje skadefritt år
 • Många olika märkesförsäkringar

Övriga båtförsäkringar:

moderna försäkringar
3.9/5

Moderna Försäkringar

 • Nischade båtförsäkringar
 • Skräddarsydda märkesförsäkringar
 • Snabb skadereglering
trygghansa
3.9/5

Trygghansa

 • Välj mellan hel- och halvförsäkring
 • Nautisk kompetens ger lägre pris
 • Erbjuder upp till 20% i samlingsrabatt
WaterCircles
3.9/5

WaterCircles

 • Miljövänligt försäkringsbolag
 • Skyddar även båttrailer och släpjolle
 • Gäller året runt

Är du en nybliven båtägare ute efter en bra båtförsäkring? Kanske planerar du att köpa en båt inom en snar framtid? Då har säkert försäkringsfrågan dykt upp i ditt huvud en del gånger. Vilken är egentligen den bästa försäkringen? Det är alltid viktigt att försäkra sitt fordon, inte minst när man befinner sig på sjön eller havet. Med en bra försäkring kan både du och din båt fara fram tryggt på vattenytan i många år framöver.

Det är inte alltid enkelt att hålla koll på båtförsäkringar, särskilt inte om man aldrig ägt en båt tidigare. I denna artikel ska vi titta närmare på just båtförsäkring och vad som gäller.

Ingen trafikförsäkring behövs

En trafikförsäkring behövs inte när du köper en båt. Visserligen färdas båten bland trafik på sjön, men det är dock inte samma sak som när det gäller till exempel en bil- eller en MC-försäkring. Detta innebär att du faktiskt kan köra din båt helt oförsäkrad, men detta är såklart inte att rekommendera. Skador och olyckor är minst lika vanliga på sjön och kör du oförsäkrad kan din räkning bli mycket dyr.

Självklart varierar försäkringsskyddet beroende på vilken båt du har och hur dyr den är. En liten, billigare båt behöver sällan lika omfattande skydd som en dyrare och större båt.

Båtförsäkringens innehåll 

När det gäller båtförsäkringar kan du oftast välja mellan några olika basutbud. Antingen kan du välja en mer grundläggande försäkring eller så kan du utöka skyddet med olika tilläggsförsäkringar. Det handlar helt enkelt om vilken båt du har och hur trygg du vill känna dig på vattnet. Många anser att den mest täckande försäkringen är den allra bästa försäkringen. Nedan ska vi lista vilka delar som vanligtvis ingår i en vanlig båtförsäkring.

 • Ersättning vid till exempel kollision, grundstötning eller vid andra skador som kan uppstå på vattnet.
 • Ersättning vid brand på båten i som resultat av till exempel explosioner eller kortslutningar.
 • Ersättning vid skadegörelse och stöld. Detta gäller både för själva båten och för den utrustning som finns i den, som till exempel TV eller andra elektroniska apparater.
 

Utöver dessa ersättningsområden gäller följande:

 • Försäkringen gäller även vid transport av båten, uppläggning och sjösättning. Många väljer nämligen att ta upp sin båt under vinterhalvåret för att minska risken för köldskador. Skador som uppstår i samband med dessa moment ersätts alltså också av båtförsäkringen.
 • Skulle din båt sluta fungera på grund av tekniska problem, vid bensinstopp eller om den som kör båten drabbas av akut sjukdom ingår bärgarassistans. Observera att denna del av försäkringen inte alltid ingår. Se därför till att bärgarassistans ingår innan du tecknar en båtförsäkring om det är viktigt för dig.

Hos Försäkrio.se kan du läsa mer om vad som ingår i en båtförsäkring. 
 

Båtförsäkring skyddar även båtförare

Självklart täcks även du som båtförare till viss del av båtens försäkring. Vanligtvis gäller följande:

 • Ersättning för ett antal besök hos en psykolog. Detta kan vara nödvändigt om du till exempel är med om en olycka som orsakar ett trauma.
 • Ersättning för kostnader i samband med rättstvister. Om du skulle hamna i en konflikt angående till exempel din båt, kan du få ersättning för kostnader i samband med rättsskydd och rättegångar.
 • Ditt försäkringsbolag kan hjälpa dig om du skulle hamna i en diskussion om skadestånd. Skulle det vara så att du blir betalningsskyldig kan försäkringsbolaget i vissa fall betala skadeståndet.